Het onbetwiste meesterwerk van de begindagen van de psychologie van religie is de klassieker Vormen van religieuze ervaring, geschreven door William James aan het einde van de negentiende eeuw. 

James verzamelde een interessant compendium van persoonlijke verhalen over religieuze ervaringen en vervatte die in een prachtig analytisch raamwerk. Hij stelde dat een religieuze ervaring voornamelijk een individuele aangelegenheid was en het fundament vormde waarop religieuze doctrines en het kerkelijke leven waren gebouwd. Er wordt tegenwoordig nog net zo vurig over gediscussieerd als toen het net was geschreven.

Zesde druk:

Vijfde druk:

 


Vormen van religieuze ervaring is de (volledige) vertaling van The Varieties of Religious Experience uit 1902

William James beschrijft vele vormen van religieuze ervaring, zoals bekering, heiligheid, mystiek. Als voorbeelden van deze religieuze ervaringen dienen citaten van onder anderen Tolstoj, de heilige Theresia en Johannes van het Kruis. 

William James (1842-1910), een oudere broer van de schrijver Henry James, was een van de eerste psychologen in Amerika. Zijn pionierswerk culmineerde in Principles of Psychology (1890). Met The Varieties of Religious Experience schreef hij een klassieker op het gebied van de godsdienstpsychologie. Door de talrijke nuanceringen en onderscheidingen en de vele citaten is het boek een genot om te lezen. Voor eenieder die dieper wil ingaan op 'religieuze ervaringen' is dit boek een aanrader. 

William James, filosoof

De wil om te geloven