Samenvatting: 
Klassieke teksten van de Amerikaanse pragmatistische filosoof William James (1842-1910) over religieus geloof.
Recensie: 
Fraai verzorgde uitgave met een vertaling van een aantal klassieke essays van de Amerikaanse pragmatistische filosoof William James (1842-1910) die cirkelen rondom religieus geloof. 
James betoogt dat het een recht van ieder individu is om op eigen risico te geloven. Wetenschap en filosofie zouden dit recht moeten erkennen, en niet moeten proberen met behulp van naturalistische verklaringen de ervaringen van gelovigen te ontluisteren. Naast een vertaling van 'De wil om te geloven' zijn in deze bundel ook opgenomen 'Is het leven de moeite waard?', 'Het gevoel van rationaliteit', 'Reflexhandling en theïsme' en 'Religieus vertrouwen en het recht om te geloven'. James' essays verschijnen voor het eerst in Nederlandse vertaling. Het voorwoord van Peter Sloterdijk is, in vertaling van Mark Wildschut, overgenomen uit de Duitse uitgave van James' Die Vielfalt religiöser Erfahrung. Een zeer leesbaar essay van Hein van Dongen is als nawoord is opgenomen. Tevens zijn er een (beknopte) begrippenlijst en register.