Nu de 4e vermeerderde druk, 320 pagina's 

bibliografische gegevens

Het heilige / druk 3
een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele
Het heilige
Otto, R.
Mok, D.
Dippel, J.W.
Vrije Uitgevers, De
Uitgeverij Abraxas
706
godsdienstwetenschappen
9789080730014
Fenomenologische bibliotheek
3
23-08-2002
Nederlands

uitvoering

Ja
IX, 256
Ingenaaid Boek

 

Het heilige

Samenvatting: 
Klassieke studie van de Duitse theoloog (1869-1937).
Recensie: 
Dit bewonderenswaardige boek is in godsdienstwetenschap en -filosofie nog altijd een topper. 
Hoewel het heilige ook rationele kanten heeft, zoekt Otto het meest eigene van het religieuze in de niet-rationele ervaring van 'het numineuze': in wat ons diep aangrijpt en ontroert zonder dat wij het nu direct kunnen benoemen. Vandaar het befaamde, door hem geijkte begrip 'mysterium tremendum et fascinosum': het mysterie dat ons doet huiveren en tegelijk ook fascineert, terwijl het zich onttrekt aan onze begrippen. In zijn onderzoek van het heilige,dat hij prachtig weet te verwoorden, betrekt hij behalve de bijbel en niet-christelijke godsdiensten ook poëzie en kunsten als muziek. Wie zijn godsbegrip zoekt te verhelderen, kan niet om dit boek heen. D. Mok heeft de tweede druk uit 1963 van deze vertaling stilistisch gemoderniseerd. Hij heeft aan de oorspronkelijke vertaling soms bladzijdenlange, overigens op zich zinvolle, passages en noten toevoegd.

 

 


bibliografische gegevens

De genadereligie van India en het christendom . Religieuze overeenstemmingen / druk 1
overeenkomsten en verschillen . in de oorsprong van godsdiensten
Otto, R.
Scheepers, A. / Vogel, Joh., J. Boulanger, Eindredactie: D. Mok

Vrije Uitgevers, De
Uitgeverij Abraxas
706
godsdienstwetenschappen
9789080730038
Fenomenologische bibliotheek
4
1
07-04-2005
Nederlands

uitvoering

Ja
175
Ingenaaid Boek

 

Samenvatting: 
Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen het hindoeïsme en christendom, door de Duitse theoloog en godsdienstfilosoof (1869-1937).
Recensie: 
De uitgave van dit boekje is daarom zo belangrijk, omdat wie Otto's hoofdwerk 'Das Heilige' wellicht gelezen heeft als godsdienstfilosofische theorie, nu merkt hoezeer hij persoonlijk was geraakt door de werking van dat mysterieuze Iets, dat ons deel doet hebben aan een bovenrationele werkelijkheid. 
Dat hij een groot kenner van de Voor-Indische godsdiensten was, blijkt uit dit werk, waarin hij met name van het hindoeïsme een diep reikend en verhelderend beeld geeft door overeenkomsten en verschillen aan te wijzen met het christendom. Voor Otto (1869-1937) is het heilige een autonoom Iets, 'das ganz Andere', dat rationeel weliswaar niet te kennen valt, maar wel innerlijk te beleven. De uitgever heeft het boek bewonderenswaardig verzorgd door er met grote kennis van zaken geschreven inleidingen, nawoorden en aantekeningen alsmede citaten van Otto aan toe te voegen. Een subliem boekje dus, waardoor velen zich kunnen laten verrijken. Met verklarende lijst van oosters-religieuze termen.

 

Samenvatting: 
Bloemlezing van beschouwingen over de klassieke studie van de Duitse theoloog Rudolf Otto (1869-1937), 'Das Heilige'.
Recensie: 
Wie zich wil bezinnen op religie, kan niet om Rudolf Otto (1869-1937) heen. Zijn 'Das Heilige' 'behoort tot die boeken, die nimmer genoeg kunnen worden gelezen' (Gerardus van der Leeuw). 
Het is een onvergankelijke klassieker met fundamentele betekenis voor met name de godsdienstwetenschap, maar waaruit ook andere wetenschappen en filosofie graag putten. Wel iedereen kent zijn typering van het goddelijke, het numineuze, als een mysterie dat tegelijk fascineert en doet beven, vertrouwen inboezemt en angst aanjaagt. Daniël Mok stelde een bloemlezing samen met tientallen teksten over Otto's boek van de hand van denkers, wijzen en literaire auteurs - een ware goudmijn. Het is ook een grabbelton in zoverre dat teksten, aantekeningen, notities, citaten, citaten betreffende citaten, redactionele opmerkingen en gedichten over elkaar heen buitelen. Wie geïnteresseerd is in godsgeloof en metafysica, neemt dit graag voor lief, want hij krijgt inzicht in het gecompliceerde karakter van het heilige. Citaten in vreemde talen worden vertaald. Mok opent met een biografie van Otto en een overzicht van diens godsdienstwetenschappelijk werk. Duidelijke druk.


bibliografische gegevens

Een wijze uit het westen / druk 1
beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige
Mok, D.
Noordenbos, O.
Diamand, F.
Appelbloesem Pers, De
600
Non-fictie informatief/professioneel algemeen
9789070459369
Biografische kleinoden
4
1
01-01-2001
Nederlands

uitvoering

Nee
XIV, 280
Ingenaaid Boek