Heschel

 

 

A. J. Heschel: God zoekt de mens

€ 27,50

Heschel is een van de grote Amerikaanse rabbijnen. 

Hij schrijft wat de ondertitel noemt 'een filosofie van het jodendom'. We moeten hierbij niet denken dat dit een filosofisch werk is, maar we moeten filosofie opvatten als 'denkwijze'. Daarmee komt het boek tot zijn recht. Het jodendom is een godsdienst die op rationaliteit is gebaseerd (dus niet op rationalisme). De auteur is rationeel en denkt op een bijzonder wendbare wijze. Vaak neemt zijn betoog een verrassende wending. Heschel slaagt erin om waar het geloof een doodlopende weg lijkt, een nieuwe doorgang te vinden. Men zou het boek in een adem kunnen uitlezen, maar waarschijnlijk krijgt de lezer dan de neiging het nog eens rustig te herlezen. Men zou het zelfs als dagboek kunnen gebruiken: elke dag een stukje met een nieuwe titel. Wie vastloopt in het wat theoretische eerste hoofdstuk, moet maar verder gaan met het tweede. Dan zal dit uiterst waardevolle boek geen problemen meer opleveren. Een boek dat ieder die religieus is georienteerd, zou moeten lezen! Dit geldt niet alleen de joodse lezer, maar ook de christelijke. Dit boek zal velen, die religieus georiënteerd zijn, sterk aanspreken. Het behandelt zinvolle zaken in een begrijpelijke en heldere stijl.

We zijn lichtvaardig omgegaan met Gods naam. Eeuwenlang klonk zijn stem in de woestijn. Met wat een behendigheid wisten we die stem in onze tempels te vangen en onschadelijk te maken! Onze wereld doet denken aan een slangenkuil. We zijn niet pas in 1939 of zelfs 1933, in die kuil gevallen. We zijn er generaties geleden al in terechtgekomen. De slangen brachten hun gif in het bloed van de mensheid, waardoor we geleidelijk verlamd raakten; zenuw na zenuw werd verdoofd, onze geest stompte af en onze blik verduisterde. Goed en kwaad, eens zo helder als dag en nacht, zijn vervaagd en wazig geworden. Geweld wordt verheerlijkt, mededogen veracht en we gehoorzamen de wetten van de markt. Het visioen van het heilige is vrijwel uit de menselijke ziel verdwenen.

479 pagina's | Uitgeverij Abraxas | oktober 2005

 

A. J. Heschel: De sabbat

€ 16,90

De sabbat & vernieuwing van de moderne mens

Godsdiensfilosofische essays door de Duits-Amerikaanse rabbijn en hoogleraar (1907-1972).

Reserveer tijd in uw leven om God en alles wat hij heeft geschapen te eren.

De gedachte van een rustdag na de werkweek lijkt tegenwoordig een beetje ouderwets. Veel winkels zijn zeven dagen per week en tot 's avonds laat open, en veel mensen beschouwen het als een erezaak dat ze in het weekend door moeten werken. Waarom zouden we daarmee stoppen? Heschels boek is misschien nu wel belangrijker dan toen het werd geschreven, omdat we nu nog meer druk voelen om altijd maar met iets bezig te zijn. Een hele dag die gereserveerd is om naar onze verhouding tot God te kijken lijkt misschien een onmogelijke luxe, maar als we dat weer zouden invoeren, zou het de rest van onze week wel kwaliteit geven. Heschels boek laat zien hoe belangrijk de sabbat is voor het Jodendom, maar een van de redenen dat het boek een klassieker werd, is waarschijnlijk dat het niet de enige godsdienst is die een heilige dag heeft. De Joden vieren de sabbat op zaterdag, christenen op zondag en moslims maken van vrijdag een speciale dag. Dat geeft toch aan dat de mens een basisbehoefte heeft om zijn geest regelmatig tot rust te brengen, om tijd voor meditatie of bezinning te hebben, terwijl de wereld voort blijft razen. Zonder dit venster op de eeuwigheid lopen we kans om op de economie gerichte robots te worden, die zo verstrikt zijn in verder komen op de wereld, dat ze hun plaats in het grote kosmische plan vergeten.


Het wezen van de joodse godsdienst is naar de woorden van A.J. Heschel (1907-1972) de betrokkenheid op de dimensie van de tijd. 

Niet de ruimtelijke zaken staan in het middelpunt, maar de 'heiliging' van de tijd. De sabbat is het teken en het voorbeeld van die beleving en is, zo stelt Heschel in het eerste hoofdstuk van zijn indrukwekkende boekje 'een paleis in de tijd'. Vanuit dit thema wordt de verhouding met God, de eeuwigheid, en de opdracht aan de mens, en de houding t.o.v. het werk gezien. Tegelijkertijd geeft Heschel zo een wezenlijk inzicht in het eigene van de joodse godsdienst. De filosoof, bijbelgeleerde en kenner van de rabbijns-mystieke traditie heeft met dit boek zich doen kennen als een grootse vertolker van de joodse traditie. De wijze waarop hij dit doet schijnt mij van groot belang ook voor de niet-joodse wereld. De vertaler is geslaagd dit belang helder en duidelijk naar de Nederlandse lezer over te brengen.


Een bundel godsdienstfilosofische essays van de Duits-Amerikaanse rabbijn en hoogleraar (1907-1972). 

Het wezen van de joodse godsdienst is naar zijn woorden de betrokkenheid op de dimensie van de tijd. Niet de ruimtelijke zaken staan in het middelpunt, maar de 'heiliging' van de tijd. De sabbat is het teken en het voorbeeld van die beleving en is, zo stelt Heschel in het eerste essay van zijn indrukwekkende boek 'een paleis in de tijd'. Vanuit dit thema wordt de verhouding met God, de eeuwigheid, en de opdracht aan de mens, en de houding ten opzichte van het werk gezien. Tegelijkertijd geeft Heschel zo een wezenlijk inzicht in het eigene van de joodse godsdienst. Hierna volgt een aantal kleinere essays met als gemeenschappelijk thema verbondenheid en de waarde van menselijke inspanningen, de reikwijdte van verwachtingen en de betekenis van daden van de mens. De teksten zijn voorzien van eindnoten; het boek bevat enkele inleidingen. De filosoof, bijbelgeleerde en kenner van de rabbijns-mystieke traditie doet zich kennen als een grootse vertolker van de joodse traditie. De wijze waarop hij dit doet, is ook van groot belang voor de niet-joodse wereld.


223 pagina's | Uitgeverij Abraxas | november 2006


Sabbat