Geheim is geheim

€ 24,90 
NOOTHOVEN VAN GOOR, MARY 

Geheim is geheim. Bernadette van Lourdes, heilig tegen wil en dank.

Amsterdam, De Appelbloesem Pers. 1990, 1e Druk. (ISBN: 90 70459 06 x) . Gebonden. Met harde kaft. Biografische Kleinoden nr. 1. Met foto's. 30 blz.


In kort bestek - 20 pagina's tekst en 3 grote foto's - spitst dit opstel over de eenvoudige boerendochter Bernadette Soubirous, in 1844 geboren in Lourdes, zich toe op de vraag: hoe verhoudt 'de bedwelmende pracht en de perfect geregisseerde organisatie van het machtige instituut' (de roomskatholieke kerk) zich tot één weerloos kind? Haar mystieke ontmoetingen met 'een verschijning uit een andere wereld' leidden vanaf 1858 tot een ongekende stroom pelgrims naar het bedevaartsoord Lourdes. Vernederingen door hoogwaardigheidsbekleders en 'nonnen' waren evenwel haar levenslange deel. Zij wilde onder geen beding 'haar geheim' prijsgeven. Zoals Jeanne d'Arc, zegt de schrijfster, is zij letterlijk het slachtoffer van dezelfde kerk die later de plaats van haar verschijningen als een kerkelijk heiligdom bestempelde en haarzelf heilig verklaarde. Het antwoord op de centrale vraag wordt slechts summier aangeduid, met een verwijzing naar het in de geest wedergeboren worden na een onverbiddelijke lijdensweg. Een intrigerend, fraai uitgegeven opstel.


Op zoek naar de verloren werkelijkheid

Twee essays over leven en werk van de Oostenrijkse schrijver (1868-1932).

 

Het eerste essay is een Albert Verwey-lezing van Andreas Burnier, getiteld 'Gustav Meyrink, bewoner van twee werelden'; het tweede is een nawoord van Marianne Wünsch bij de Duitse uitgave van 'De Engel van het westelijk venster', getiteld 'De fantastische literatuur van Gustav Meyrink'. Andreas Burnier belicht uitvoering G.M.'s levensloop en behandelt als voorbeeld van zijn werk 'De Golem', waarbij zij sterk de nadruk legt op het esoterisch-occulte karakter : een weerspiegeling van G.M.'s eigen zoeken naar de hogere waarheid achter de uiterlijke dingens des levens. Marianne Wünsch geeft vooral een diepgaande literatuurwetenschappelijke analyse van 'De Engel...', met sterke nadruk op G.M.'s gebruik van symboliek en op de knappe constructie van de roman met de vele personages; ook hier een verwijzing naar de metafysische inslag. De twee essays samen geven een zeer helder beeld van de Oostenrijkse schrijver (1868-1932) en zijn werk, tegen de achtergrond van zijn tijd. Verzorgde uitgave.


Esther Jansma: Bloem, steen


De gedichten in deze bundel cirkelen rond het kind dat ontstond en dood werd geboren, rond een afwezigheid tenslotte. Ze zijn in drie afdelingen gerangschikt, plus een gedicht als proloog en een als epiloog, een goede compositorische weergave van de verwerking van dit tegennatuurlijke, dat leven niet tot leven komt. Geopend wordt met: 'Ik hul haar in weefsels van woorden' de toonzetting. In de eerste afdeling de schrijnende verwoording van de kennismaking met het dode kind en de pijn van niet in te vullen ouderschap. In de tweede woede en navenante verbeeldingen, iets moeilijker mee te beleven dan die in de beide andere. De derde afdeling is een trefzekere taaluiting van de relatie tot het begraven en steeds meer als stilte bestaande kind. Een bundel die ontroert zonder sentimenteel te maken.

 

Adverteren bij Daisycon